top of page
נתונים עבור בניית הזמנה
תמיד זמין להתייעצות
דרור קורן 054-3028781
לבחירתך מבחר פרופילי אלומיניום בקו יוקרתי, למבחר שימושים ועוצמות הארה
...במלאי יש את כל סוגי הפרופילים, דף זה בהרצה לצורך הזנת מוצרים שווה לעקוב,  מודים לכם על הביקור באתר
  : עוצמת הארה למטר פרופיל
60-95mm
35-50mm
20-35mm
15-17mm
רוחב הפרופיל
1000-16000lm
1000-8000lm
1000-4000lm
1000-2000lm
עוצמת הארה
  :גוון האור
  :סוג שימוש
צמוד
תלוי
שקוע
  :גוון הפרופיל
טבעי
שחור
לבן
  :מיוחדים
אביזרים מתואמים להתקנות

 Lighting accessories 

תאורת
חירום תקנית
משולבת
לבקרת תאורה חכמה
   גופי תאורה ליניאריים - כ-50 סוגים למגוון פתרונות ...ממשיכים לעדכן את האתר במקביל, בינתיים לא להסס לשאול, יש במלאי הכל
6015
U0615

,תאורה פנימית PCB

U5032

חיצוני 75מ"מ

אחיזה ישירה/פרפר

סקיני 60 משופר לתאורה אחידה

,תאורה פנימית PCB

V6330

,תאורה פנימית PCB

PZ3030
U0717

,תאורה פנימית PCB

,תאורה פנימית PCB

U7532

אחיזה ישירה/פרפר

חיצוני 95מ"מ

סקיני 60 משופר לתאורה אחידה

,תאורה פנימית PCB

V9032

,תאורה פנימית PCB

PP16
U2020
V0725
PZ1616

,תאורה פנימית PCB

U1517
V3544

,תאורה פנימית PCB

O6060
U3535

אחיזה ישירה/פרפר

חיצוני 75מ"מ

,תאורה פנימית PCB

סקיני 60 משופר לתאורה אחידה
V6532
PZ1919
PP30
bottom of page