top of page

 פתרונות תאורת לד מקצועיים ואיכותיים לעסקים, תעשייה, מוסדות, חשמלאים ופרויקטים מכל סוג מטרה וגודל

תאורת פנים

איכות בהכרח לא יקרה יותר 
יושרה וידע זה לעבוד נכון... 
גוון נכון לתאורה

גופי תאורת פנים תקניים ואיכותיים ללא פשרות, מתאימים לפרויקטים מכל סוג ולכל מטרה, מותאמים לעבודה לפי תקן EN12464  על כל חלקיו וכן התקן הישראלי. 

כל הציוד והמכלולים מותאמים לכל הדירקטיבות הנדרשות במעבדות מוסמכות ומוכרות.

bottom of page